เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยบำบัดยาเมทาโดน ที่มีอาการโรคทางการแทรกซ้อนประกาศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยบำบัดยาเมทาโดน

ที่มีอาการโรคทางการแทรกซ้อน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
..............................................................................................................................

รายละเอียดดังนี้ 
1. เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu1209611618-1.pdf


2.ตารางวงเงินงบประมาณ /ckfinder/userfiles/files/passadu1209611618-2.pdf

3.คุณลักษณะ  /ckfinder/userfiles/files/passadu1209611618-3.pdf


 
วันที่เขียน: 12-09-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 251 คน: