เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ นักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2

..................................................................................................

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของรายชื่อจึงขอแก้ไขเป็นรายชื่อดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดเอกสารแนบ คลิก /ckfinder/userfiles/files/human1909611106.pdf


 
วันที่เขียน: 19-09-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 382 คน: