เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะ ความรู้ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ นักสังคมสงเคราะห์ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ
กำหนดวันเวลา สถานที่ในการเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ

ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดคลิก /ckfinder/userfiles/files/human201261936.pdf


 
วันที่เขียน: 20-12-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 407 คน:
>