เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม๋ฮ่องสอน 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...................................................................................
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ คลิก

  1.ชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วยบำบัดยาเมทาโดน  

2.ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ  


3.รถเข็นจ่ายยาระบบอัตโนมัติ 

4.ชุดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเพื่อการซักฟอกผ้าปนเปื้อน  


 
วันที่เขียน: 23-07-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 483 คน:
>